နွေရာသီ သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြတ်လပ်ပါက အလွယ်တကူ အကူအညီတောင်းခံနိုင်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နွေရာသီကာလအတွင်း ကျေးရွာများ၌ နွေရာသီ သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြတ်လပ်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ကျေးရွာများ တွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှု ရှိ/မရှိနှင့် ရေပြတ်လပ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ များအား ကွင်းဆင်း၍ ကြိုတင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ ကျေးရွာများ နှင့်တိုက်ရိုက်...